UNESCOMŮŽEŠ - Památky, které Česká Republika plánuje zapsat na Seznam světového dědictví Unesco.

Krušnohoří

Krušnohoří

Hornická kulturní krajina Krušnohoří

Význačná montánní krajina formovaná po 800 let těžbou a zpracováním rud. Významné jednotlivé kulturní památky montánního, těžního a zpracovatelského charakteru, včetně několika jader historických horních měst tvoří ucelené spektrum dokladů rozvoje rudného dolování světového významu a jeho vlivu na krajinu... Zobrazit více

PAMÁTKY VELKÉ MORAVY

PAMÁTKY VELKÉ MORAVY

Slovanské hradiště v Mikulčicích

Nejlépe dochovaná archeologická památkou raně středověkého západoslovanského státu. Leží nedaleko města Hodonína, jihovýchodně od obce Mikulčice při dnešní česko-slovenské hranici. Velké přestavby se hradiště v Mikulčicích dočkalo v 9. století, již jako součást sídlištní aglomerace raně středověké říše... Zobrazit více

TŘEBOŇSKO

TŘEBOŇSKO

Třeboňské rybníkářské dědictví

Třeboňsko je známou rybniční oblastí v jižních Čechách, jejíž cenné přírodní a krajinné prostředí, zformované v důsledku důmyslných vodohospodářských zásahů člověka, je umocněno množstvím a mimořádnou kvalitou stavebních památek. Prosperita hospodářského centra území – města Třeboně... Zobrazit více

PAPÍRNA VELKÉ LOSINY

PAPÍRNA VELKÉ LOSINY

Ruční papírna ve Velkých Losinách

Ojedinělou technická památka, dodnes funkční historický soubor staveb souvisejících s výrobou papíru od konce 16. století do současnosti. Současný areál papírny se skládá z osmi objektů, většina z nich je vzájemně propojena podle potřeby technologického provozu. Nejstarší částí areálu je vodní náhon... Zobrazit více

ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ

ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ

Západočeský lázeňský trojúhelník

Města Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně jsou dlouhodobě známá pod označením Západočeský lázeňský trojúhelník. Jejich jedinečnost je dána vzájemnou geografickou blízkostí, architektonickým charakterem hlavních lázeňských objektů, ale také významnou urbanistickou odlišností. Vzhledu Karlových Varů... Zobrazit více

HRAD KARLŠTEJN

HRAD KARLŠTEJN

Hrad Karlštejn

Hrad nechal zbudovat římský císař a český král Karel IV. v letech 1348–57. Posláním hradu mělo být důstojné a bezpečné uchovávání korunovačních klenotů a rozsáhlých císařových sbírek svatých relikvií. Jádro hradu se skládá z obdélného císařského paláce, nižší obytné věže s kostelem Panny Marie a mimořádně cennou kaplí sv. Kateřiny... Zobrazit více

ŽATEC

ŽATEC

Žatec – město chmele

Město leží v Žatecké pánvi na severozápadě České republiky. Zdejší specifické klima spolu s dostatkem podzemní vody bylo již ve středověku shledáno jako velmi výhodné pro pěstování chmele. Největšího rozmachu po stránce pěstitelské, a zejména technické, dosáhlo pěstování chmele na Žatecku v 19. století, kdy chmelařská konjunktura... Zobrazit více

Betlém u Kuksu

Betlém u Kuksu

Skalní skulptury Betlém v Novém lese u Kuksu

Soubor skalních skulptur patří k nejvýznamnějším památkám vrcholného baroka ve střední Evropě. Je výsledkem iniciativy mimořádné osobnosti, hraběte Františka Antonína Šporka. Ten na svém venkovském panství Kuks vybudoval jedinečné urbanistické dílo, na jehož sochařské výzdobě, včetně okolní krajiny, se podílel přední sochař českého baroka... Zobrazit více

Vysílač Ještěd

Vysílač Ještěd

Horský hotel a televizní vysílač Ještěd

Televizní vysílač a horský hotel stojí na hoře Ještěd, která je nejvyšší součástí masivu Lužických hor. Architekt věže, Ing. arch. Karel Hubáček, byl za její návrh oceněn v roce 1969 prestižní cenou Augusta Perreta. Spojením technického a společenského zařízení... Zobrazit více

Terezín

Terezín

Pevnost Terezín

Pevnost bastionového typu při soutoku řek Labe a Ohře dochovaná jako ucelená technická a urbanistická památka, vystavěná v letech 1780–1790 na obranu trasy z Drážďan do Prahy. Za druhé světové války se pevnost stala centrem, do něhož byli shromažďováni Židé před další deportací do koncentračních táborů. Mimořádně ucelená stavební... Zobrazit více

Slavonice

Slavonice

Renesanční domy ve Slavonicích

Město Slavonice ležící na pomezí Čech, Moravy a Rakouska vzniklo při křížení historických obchodních cest v malebně zvlněné krajině. Ve městě je početný soubor renesančních měšťanských domů, jež jsou zachovány v původní gotické hloubkové parcelaci, s vnějším architektonickým výrazem odpovídajícím výtvarnému... Zobrazit více

Luhačovice

Luhačovice

Lázně Luhačovice

Návrhem výstavby lázeňských staveb a celkové úpravy areálu byl pověřen architekt slovenského původu Dušan Jurkovič. Ve velmi krátké době vznikl výtvarně neopakovatelný soubor staveb, jejichž vzhled spojuje motivy slovanských lidových staveb karpatské oblasti s dekorativismem secese a inspirací anglickou neovernakulární architekturou... Zobrazit více

Müllerova vila

Müllerova vila

Müllerova vila v Praze

Architekt Adolf Loos ve vile v pražských Střešovích uplatnil funkcionalistické myšlenky, ale především svou teorii Raumplanu. Prostor vily tak není členěný na jednotlivá patra, ale jednotlivé místnosti se prolínají v kubusech, různých úrovních, dle jejich důležitosti... Zobrazit více

Kostel Srdce Páně

Kostel Srdce Páně

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně

Nejvýznamnější česká sakrální stavba 20. století, postavená v letech 1928–1932 podle monumentálního návrhu slovinského architekta Josipa Plečnika. Kostel je inspirovaný starokřesťanskou středomořskou architekturou... Zobrazit více

© 2014-2015, unescomuzes.cz